Szukaj
 

 More From Region

 

Bazylika Zwiastowania

 
Bazylika Zwiastowania jest jednym z najświętszych na świecie miejsc kultu religii chrześcijańskiej. Zbudowana została w miejscu, gdzie według tradycji miało miejsce zwiastowanie, czyli gdzie anioł Gabriel zapowiedział narodziny Jezusa. Centralnym miejscem bazyliki jest grota, w której dawniej znajdował się dom Marii.

Na tej stronie:

Bazylika Zwiastowania

Bazylika Zwiastowania jest jednym z najświętszych na świecie miejsc kultu religii chrześcijańskiej. Zbudowana została w miejscu, gdzie według tradycji miało miejsce zwiastowanie, czyli gdzie anioł Gabriel zapowiedział narodziny Jezusa. Centralnym miejscem bazyliki jest grota, w której dawniej znajdował się dom Marii.

Bazylika została wzniesiona w roku 1969 w miejscu, w którym dawniej stał kościół zbudowany przez krzyżowców, a wcześniej bazylika bizantyjska. Odwiedzenie tej świątyni jest traktowane jako obowiązek przez każdego katolickiego czy prawosławnego pielgrzyma.

 

Ewangelia Łukasza 1

26 A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret, 27 Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. 28 A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami. 29 Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie. 30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. 32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 34 Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam? 35 A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. 36 A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną. 37 Bo nie będzie nie możne u Boga żadne słowo. 38 I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.

Biblia Gdańska


 

 Sites & Attractions

 
 

 Accommodations

 
The Rimonim Ha'Maayan Nazareth Hotel preserves the character of this historic city as t...
The Fauzi Azar Inn is a 200 year-old Arab mansion turned guest house, in the heart of...
​Lusky Suites Hotel is located on the Yarkon Street across from London Park, the sea an...
A small and cosy, all-Suite hotel located in one of the best locations in Tel-Aviv. Man...
 

 VideoSideVWP

 
 

 RelevantArticle

 
 

 Events In Area

 
 

 Untitled

 
Details