Szukaj
 

 More From Region

 

Bazylika Zwiastowania

 
Bazylika Zwiastowania jest jednym z najświętszych na świecie miejsc kultu religii chrześcijańskiej. Zbudowana została w miejscu, gdzie według tradycji miało miejsce zwiastowanie, czyli gdzie anioł Gabriel zapowiedział narodziny Jezusa. Centralnym miejscem bazyliki jest grota, w której dawniej znajdował się dom Marii.

Na tej stronie:

Bazylika Zwiastowania

Bazylika Zwiastowania jest jednym z najświętszych na świecie miejsc kultu religii chrześcijańskiej. Zbudowana została w miejscu, gdzie według tradycji miało miejsce zwiastowanie, czyli gdzie anioł Gabriel zapowiedział narodziny Jezusa. Centralnym miejscem bazyliki jest grota, w której dawniej znajdował się dom Marii.

Bazylika została wzniesiona w roku 1969 w miejscu, w którym dawniej stał kościół zbudowany przez krzyżowców, a wcześniej bazylika bizantyjska. Odwiedzenie tej świątyni jest traktowane jako obowiązek przez każdego katolickiego czy prawosławnego pielgrzyma.

 

Ewangelia Łukasza 1

26 A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret, 27 Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. 28 A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami. 29 Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie. 30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. 32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 34 Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam? 35 A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. 36 A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną. 37 Bo nie będzie nie możne u Boga żadne słowo. 38 I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.

Biblia Gdańska


 

 Sites & Attractions

 
A Catholic-Greek church built in 1877 in the heart of the market in Nazareth. According...
Ecclesiastical complex on top of Mount Tabor, identified by Christians as the place whe...
Visitors step into the Bible and experience Nazareth as it during the time of Jesus and...
In the grotto of the Church of St. Gabriel in Nazareth, at Mary’s Well, the rushing wat...
Precipice Mountain, on the outskirts of Nazareth, is where tradition says the people of...
The magnificent basilica of the Annunciation in Nazareth is built over the traditional ...
 

 Accommodations

 
The Fauzi Azar Inn is a 200 year-old Arab mansion turned guest house, in the heart of...
The Rimonim Ha'Maayan Nazareth Hotel preserves the character of this historic city as t...
The Arbel Hotel Apartments is located in a residential area in the heart of Tel-A...
Ein- Harod Kibbutz Lodge, sits on a hilltop facing Mount Gilboa in Izraeel Valley , off...
 

 VideoSideVWP

 
 

 RelevantArticle

 
 

 Events In Area

 
 

 Bez tytułu

 
Details